Üretim

Toplama ve Kalibrasyon

Zeytin hasat döneminde yeşil zeytin Eylül-Ekim aylarında, siyah zeytin ise Ekim-Kasım-Aralık aylarında ağaçlardan toplanır. Toplanan zeytinler çiftçi ve üretici tarafından kalibrasyon için elekten geçirilir. Bu işlem sırasında zeytin, yaprağından ayrılır. Kalibre edilen yeşil zeytinler tanklara, siyah zeytinler ise kuyulara aktarılarak, üretim aşamasına başlanmış olur.

Kuyu ve Tanklarda İşleme

Siyah zeytinler kuyularda tuzlama ve baskı işlemine tabi tutulur. 9 ila 12 ay arasında kuyularda işlem gören siyah zeytinler fermantasyon işlemi tamamlanarak hazır hale getirilir. Yeşil zeytinler ise ekşileme yöntemi ile tanklarda işlem görerek eleme işlemine hazır hale getirilir.

Eleme ve Ambalajlama

Elemeişlemine hazır hale getirilen ürünler kuyu ve tanklardan çekilerek eleme işlemine tabi tutulur. Boy boy ayrılan zeytinler seçildikten ve pastörize edildikten sonra ambalajlama aşamasına geçilir. Ambalajlanan ürüler sevkiyata hazır hale getirilerek depolara alınır.

Sevkiyat

Ambalajlama süreci tamamlanmış zeytinler, Türkiye’nin dört bir yanındaki market raflarına yolculuk için hazırdır. .